Energetický štítek či průkaz energetické náročnosti budovy?

Od roku 2013 platí povinnost zřídit energetický štítek pro každý bytový dům. Správné označení štítku je však průkaz energetické náročnosti budovy. Pojem energetický štítek se používá u domácích spotřebičů, zatímco u budov je třeba používat oficiální označení – průkaz energetické náročnosti budovy. Označení energetický štítek se však mezitím natolik mezi veřejností vžilo, že i odborníci tolerují a domluví se i s laikem. Zde překládáme přesně význam obou pojmů :

Energetický průkaz

Správné označení energetického průkazu je Průkaz energetické náročnosti budovy a zavedla je novelazákona o hospodaření s energií č. 177/2006 sb. Používá se též zkratka PENB. Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

V současné době existují dvě platné verze průkazu, které se od sebe liší formou i obsahem: starší, verze podle vyhlášky 148 / 2007 a současná verze PENB podle Vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Starší verze PENB vydaných před 1. 4. 2014 zůstávají v platnosti po dobu 10 let.

PENB je od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov.

Od 1. 1. 2013 je PENB povinný při rekonstrukcích, které zahrnují více než 25% obálky budovy (stěny, okna, podlahy, střechy), a to i v případech, kdy není vyžadováno stavební povolení.

Energetický štítek

Pojem Průkaz energetické náročnosti budovy se často zaměňuje s pojmem Energetický štítek. Jedná se však o dva rozdílné dokumenty. Zatímco Průkaz energetické náročnosti budovy je dán vyhl. 78/2013 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově, Energetický štítek se správně nazývá energetický štítek obálky budovy podle technické normy ČSN 73 0540, přičemž  tento  dokument hodnotí  pouze  energetickou  náročnost vyplývající z kvality stavebních konstrukcí, které tvoří obálku budovy.

Energetický štítek obálky budovy je podle nových předpisů zapracován v PENB jako jeho součást.

Pojem Energetický štítek ve spojení s budovami a jejich energetickou náročností je sám o sobě nesprávný. Používá se k označení energetické náročnosti elektrických spotřebičů.