Jsou pravidelné revize vzduchotechniky skutečně nezbytné?

Jedním ze základních bezpečnostních požadavků na každou budovu, bez ohledu na to, jaký je její účel, je možnost prakticky okamžité výměny vzduchu. Je to především z důvodu možného úniku plynu, který je potřeba co nejrychleji vyvětrat.

V mnohých případech slouží k tomuto účelu klasická okna. A není divu, koneckonců jsou stále tím nejlepším řešením. Ovšem u rozsáhlých nízkých budov, jaké mají například nejrůznější hypermarkety, zkrátka nestačí. Nehledě na to, že se zde z marketingových důvodů prakticky nepoužívají.

klimatizace1

Zde pak musí nastoupit umělá vzduchotechnika, která bude neustále odsávat vydýchaný vzduch a přivádět čerstvý. Obvykle bývá spojena i s čističkou vzduchu a klimatizací pro zajištění optimálních podmínek.

Ovšem podobně jako kterékoliv jiné zařízení, i tato se může porouchat. I z tohoto důvodu se doporučuje provádět pravidelné revize vzduchotechniky Tauris Plus. Ty zahrnují pečlivou prohlídku všech jejích částí spolu s jejich vyčištěním. Cílem je zde najít jakýkoliv problém ještě předtím, než stihne způsobit nějaký problém.

Samozřejmě se můžeme ptát, co by se mohlo stát, pokud bychom ji opomněli. Na rozdíl od vadné elektroinstalace totiž není přímo nebezpečná lidskému zdraví – nedostaneme díky tomu elektrickou ránu, ani nezpůsobí požár. Proč je tedy její pravidelná prohlídka tak důležitá?

Má to hned několik důvodů, přičemž všechny směřují k jednomu cíli – udržet stabilní výkon a maximální životnost onoho zařízení. Je zde totiž hned několik situací, kdy by se mohla vzduchotechnika pokazit.

klimatizace2

Tou nejběžnější je zanesení trubek či filtrů odpadem. Je totiž nutné si uvědomit, že spolu se vzduchem jsou nasávány i prachové částečky, které najdeme prakticky všude. Ty jsou následně zachytávány ve filtru, ovšem ten má jen omezenou kapacitu. Pokud bychom jej nekontrolovali a včas nevyměnili, mohli by se snadno stát, že by se ucpal. Jaké by to mělo následky, není třeba říkat.

Problémem by také mohl být únik vzduchu z praskliny v hadici, případně z uvolněného spoje. To by totiž snižovalo celkový výkon, a to je něco, co nikdo nechce.

Je tedy vidět, že prohlídky jsou skutečně důležité. Pomáhají nám totiž ušetřit peníze.