Trest boží? Nikoliv, mohly za to blechy

Nemoci a různé katastrofy provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence. Zatímco dnes se obáváme takzvaných civilizačních neduhů v podobě vysokého krevního tlaku, srdečních chorob, rakoviny nebo AIDS, ve středověku měli naši předkové starosti s daleko horšími nemocemi. Je pravda, že každá choroba je strašná a nežádoucí, ale nejhorší jsou epidemie, před kterými není možné kamkoliv utéct.
tanec smrti

·         Jednou z těch nejobávanějších je bezesporu epidemie morová.
V polovině patnáctého století zachvátila naši zeměkouli v takovém měřítku, že vymřelo přes dvě stě miliónů jejích obyvatel. Pokud bychom to porovnali s druhou světovou válkou, pak by to bylo třikrát tolik. Válka si vyžádala kolem šedesáti miliónů.
o   Takzvaná černá smrt kosila bez rozdílu každého, koho dostihla.
o   Kde se objevily první případy, není dodnes známo.
obrázek blechy

Černá smrt podobná lavině

Neumíme si ani představit zoufalství lidí, kteří v podstatě nechápali, co se to vlastně na světě děje. Proto se brzy objevily názory, že se jedná o BOŽÍ TREST.
·         Přitom za masové šíření této nemoci mohly změny klimatu a válečná tažení rozpínavých států.
·         Jedním z nich bylo Mongolsko.
Když nastalo oteplování, které mělo za následek ubývání travnatých ploch, nutilo to hlodavce opustit svá přirozená teritoria a stěhovat se blíže člověku. Tito drobní savci s sebou přinášeli blechy, v jejichž zažívacím traktu se vyskytovaly bakterie Yersinia pestis, zodpovědné za přenos moru na lidskou populaci.
o   Nemoc se pomalu dostávala do Číny a ta ji nevědomky posílala dál díky obchodování s evropskými státy.
o   Na řadu tedy přišla Francie, Španělsko, Portugalsko, Anglie.
Byl by zázrak, pokud by se to některému státu vyhnulo. Ten se bohužel nekonal, a tak na tuto nemoc vymírali lidé po celém světě. Nás může těšit to, že České zemi se tato první vlna celkem vyhnula. NEBYL ALE VŠEM DNŮM KONEC.